DÖRTDİVAN İLÇESİ

Tarih

Selçuklu Sultanı Melikşah, Kutalmışoğlu Süleyman Bey'e görev verdiğinde; Kutalmışoglu Süleyman Bey Kızılırmak ile İstanbul Boğazı arasındaki topraklara bir milyon Türk (yüz bin çadır) yerleştirmiştir. 1074-1076 yıllarında Dörtdivan, Oğuzların Kayı Boyu ile iskan edilmiştir. Oğuzlar yerleştikleri bu yerlere Orta Asya'daki anayurtlarındaki kabile ve yer isimlerini vermişlerdir. (Adakınık, Düver, Bünüş, Adaköy, Dülger, Göbüler, Hacetler, Kuruca ve Ortaköy gibi.)
Dörtdivan'ın kalıcı yapısının 1077 yılında Birinci Alaaddin Keykubat zamanında kurulduğu zannedilmektedir.

Dörtdivan; Bolu iline bağlı bir ilçedir. 1991 yılında ilçe olmuştur ve 5. kategori ilçeler sınıfındadır. Rakımı 1150 metredir. Merkez nüfusu son sayım verilerine göre 3.200 olup köyü ile birlikte 9.500 civarındadır. 1970'li yıllarda nüfusu 24.000 civarında iken büyük şehirlere yoğun göç nedeniyle düşmüştür. En büyük neden sanayi yatırımının bulunmaması ve ekilen arazilerin yeterli olmamasıdır. 
 
Eğitim

İlçemizde genel eğitim seviyesi düşüktür. Nüfusun azalması nedeniyle üniversitelileşme oranı düşük kalmıştır. İlçemizde bir Çok Programlı Lise, 4 İlköğretim Okulu ve bir de Halk Eğitimi Merkezi bulunmaktadır. Köylerde okul bulunmamaktadır. Köylerdeki öğrenciler Taşımalı İlköğretim uygulaması kapsamında ilçe merkezinde bulunan Merkez Şehit Orhan Yalçın İlköğretim Okulu ve Çavuşlar İlköğretim Okulu ile köylerde bulunan Cumhuriyet İlköğretim okulu ile 75. Yıl Doğancılar İlköğretim Okullarına taşınmaktadır.  

Ulaşım 

Dörtdivan Başkent Ankara'ya 150 km büyük metropol şehrimiz İstanbul'a 300 km. mesafededir. İlçemiz sınırları içinden otoban yolu geçmekte,  ilçemize ve  Kartalkaya kayak merkezine çıkış çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca eski E5 , şimdiki adi ile D20 karayolundan Gerede ve Yeniçağa'dan ilçemize yol ayrılmaktadır. İlçemiz, Yeniçağa'ya 7 km Gerede'ye 15 km mesafededir. İlçemizden Bolu'ya her saat minibüsler çalışmakta, İstanbul'a ve Ankara'ya günde iki otobüs kalkmaktadır.

Kültür

Dörtdivan'ın kendine özgü bir kültür yapısı vardır. Bir Dörtdivanlı başka bir yörede hemşerisini konuşmasından kolayca tanıyabilir. Her ne kadar unutulmaya yüz tuttuysa da bir çok Dörtdivanlı konuşmasında "re" imlecini kullanır. Dörtdivan'ın kendine özgün oyunları mevcuttur. Bunların en önemlisi HORAK oyunudur.

Horak Oyunu

Bir toplumu diğer toplumlardan ayıran faktör kültürdür. Sözlükler kültürü "Bir topluluğun tinsel özelliğini, duyuş ve düşünüş birliğini meydana getiren gelenek halindeki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümü" olarak tarif eder. Dörtdivan'ın kültürünü araştırmaya başladığımızda çocukken oynadığımız oyunların çok önemli bir yer tuttuğunu fark ettik. Bazıları unutulan, bazıları da günümüzde halen oynanan bu oyunları tek tek ele alıp, tarihçesi, oynanışı ve kuralları ile yazılı hale getirip, gelecek nesillere aktarmayı kendimize bir görev bildik.

Horak Oyunu: Oyun en az ikişer kişilik iki takım halinde oynanır. Oyun için gerekli olan malzeme: 1-Horak (5-10 cm boyunda 3-5 cm çapında ucu topaç gibi yontulmuş ağaç) 2- Sopa ( Horak'a vurmak için 3-7 cm çapında, 50-100 cm uzunluğunda ) 3- Tahta (15-30 cm genişliğinde, 50-100 cm boyunda, muhtelif kalınlıkta) Oyun oynanacak alan seçilir. Tahtanın bir ucunun altına taş konularak yükseltilir. Diğer ucu yerde kalır. Böylece rampa elde edilmiş olur. Horak bu rampanın ucuna konur. İki takımdan birisi vurucu, diğeri tutucu olur. Tutucu olan takım horağın konulduğu rampanın karşısında ( rampanın yaklaşık 8-10 metre önüne) çizilen çizgiden sonra istedikleri yerde dururlar. Vuran takımda kaç oyuncu varsa her biri sırayla horak'a vurur. Tutucular horağı yere düşmeden tutmaya çalışırlar. Tutulan her horak, tutanlar için sayı, tutulamayan horaklar ise atıcılar için sayı olur. Vurucu rampanın kenarına gelerek sopayla horağa hızla vurur. Horak daha önceden çizilen çizgiyi geçmişse sayı karşı takımın olur. Vuruculardaki her oyuncu horağa birer defa vurduktan sonra yer değiştirilir. Vurucular tutucu, Tutucular da vurucu olur. Oyun 3 yada 5 defa yer değiştirilerek oynanır. 3 yada 5 defada alınan sayıların toplamına göre en çok sayıyı alan taraf galip gelmiş olur. Yöremizde bu oyun 14-25 yaş arası genç kızlar ve gelinler tarafından oynanır. Bu oyunla ilgili belli köylerde (Kadılar, Çardak; Çalköy) Horak Mayhası adı altında eğlenceler düzenlenir. Eylül ve Ekim aylarında yukarıda sayılan köylerde düzenlenen mayhalara (Panayır) çevre köylerden takımlar gelir. Köy takımları arasında horak müsabakaları yapılır. Bu müsabakalarda galip gelen takımlara mağluplar tarafından yemek ikram edilir. Yemek bütün takımlarla birlikte yenir. Bu oyun için kurulan mayhada(Panayır) ihtiyaçları olanlar alış-veriş yapma imkanı bulurlar Birbirleriyle tanışıp kaynaşırlar. Yeni dostlukların temeli atılır. Yakın zamana (1970'li yıllara) kadar oynanan bu oyun, kurulan panayırlar günümüzde unutulmaya yüz  tutmuştur. 

DÖRTDİVAN'IN YERİ :Yurdumuzun Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz kesiminde, Bolu ili hudutları içerisinde Gerede'nin eski bir nahiyesi idi. Bolu topraklarının doğu kısmını kapsar. Dörtdivan ilçesinin köyleri ile birlikte yüz ölçümü yaklaşık olarak 79.268 dönüm olup merkezin yerleşim alanı ise yine yaklaşık olarak 6.278 dönümdür
 
YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ :Kuzey Anadolu sıra dağlar Ilgaz tepesinden batıya doğru ikiye ayrılarak uzanırlar. Bu sıra dağların güney kolu ilçenin güneyinde Ankara ile Dörtdivan tabii sınırlarını çizer. Doğu batı doğrultusunda uzanan bu sıra dağlara Benli ve Kütüklü adı verilir. Bu dağların devamını teşkil eden Köroğlu dağları da ilçenin batı güneyinden hafif bir yay çizerek kuzeye doğru uzanırlar. Bu dağların en yüksek tepesi Köroğlu tepesi olup yüksekliği 2378 metredir. Köroğlu dağları volkanik dağlardır. Dörtdivan ilçesi genelde ovalıktır. Bu nedenle yerleşim birimleri birbirine çok yakındır.
İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ:Dörtdivan da karasal iklim özellikleri görülür. Umumiyetle yazları serin, kış ayları soğuk geçer. Hemen hemen her mevsim yağış düşer. Dörtdivan'da ilkbahar aylarında yağmur-lar genellikle akşama doğru yağar. Bu yağmurlara halk dilinde kırk ikindi yağmuru denir. 


İlçenin güney sınırlarını teşkil eden dağlar bitki örtüsü bakı-mından zengindir. Genelde çamlık, azda olsa köknar ağacı bulunur. İlçe merkezine gelindikçe kıraç arazi ve yer yer de ağaçlıklar bulunur. İlçemiz sınırları içinde özellikle orman alan-ları içinde çok çeşit av hayvanı yaşamaktadır.

AKARSULARI :Dörtdivan topraklarından akan nehir ve ırmak yoktur. Belli başlı akarsuları Köroğlu dağlarının kuzey yamaçlarından iki kol halinde çıkıp Dörtdivan ovasında birleşen Ulusu ve Eğrice dereleridir. Bu derelerin orman içindeki bölümünde lezzetli ve ayni zamanda sağlık için de kullanılan mercan alabalıkları vardır. Bu dereler Gerede ilçe sınırları içinde Filyos çayına karışır. 
MAHALLE VE KÖY MUHTARLARININ 
TELEFON NUMARALARI

ALAN KODU 0374

ÇAVUŞLAR MAH BAYRAM YILMAZ 3314443 5372615073
KADILAR MAH AHMET EYECİ 3314490
3314375
5355874255
ADAKINIK MEHMET BAŞARAN
FEVZİ YİLDİZ (VEK )
3314759
3314709
5367235117
5373624957
ADAKÖY D.ALİ ASLANTAŞ 3312543 5374059405
AŞAĞI DÜĞER KÖYÜ BAYRAM YÜCEL 3312851 5355242798
AŞAĞI SAYIK KÖYÜ HÜSEYİN ÇANKAYA 3314740 5335770933
BAYRAMLAR KÖYÜ AZİZ DALKIRAN 3314134 5436714047
BÜNÜŞ KÖYÜ ORHAN AÇIKYÜREK 3353639
3353751
5323827627
ÇEMALLER KÖYÜ BAYRAM AKKAN 3312097
3353516
5332384200
ÇALKÖY KÖYÜ İSMAİL DEMİR 3353646 5364966508
ÇARDAK KÖYÜ MUSTAFA KARTAL ------------ 5366956314
ÇETİKÖREN KÖYÜ MAHMUT KOÇAK 3312735
3353742
5325696395
ÇİTLER KÖYÜ MUSTAFA YILDIZ 3314780 5058598727
DEVECİLER KÖYÜ FAHRİ KAYAALP 3314424 5362690456
DOĞANCILAR KÖYÜ HAYRETTİN ATAŞ 3314790 5323024896
DÜLGER KÖYÜ HAYATİ ÇEVİK 3314612 5386073156
GÖBÜLER KÖYÜ CELAL BAŞER 3312735
3343204
5353153259
GÜCÜKLER KÖYÜ D.ALİ BULUT 3314434 5385285664
HACETLER KÖYÜ S.AHMET ERSOY 3314045 5373388350
KARGIBAYRAMLAR KÖYÜ YAKUP DEMİRCİOĞLU 3314209
3314771
5352359750
KILIÇLAR KÖYÜ ADİL ÇİZMECİ ------------ 5366952252
KURUCA KÖYÜ DURSUN DOĞANAY 3343056 5372039074
ORTAKÖY KÖYÜ YUSUF DOĞAN 3312735
3353610
5326779321
ÖMER PAŞALAR KÖYÜ HASAN ÜNAL 3312136 5332449150
SEYİTALİLER KÖYÜ BAYRAM TUNCER 3312446 -----------------
SORKUN KÖYÜ İSMAİL ASLANTAŞ 3312517 5065433188
SÜLLER KÖYÜ MEHMET ÖZCAN 3343220 5335467988
YAĞBAŞLAR KÖYÜ KEMALETTİN URLUOĞLU 3353666 5333300456
YALACIK KÖYÜ CELAL KADIOĞLU 3343244
3343349
3343150
5324111374
YAYALAR KÖYÜ ABDULLAH ABAY 3314559 ----------------
YUKARI DÜĞER KÖYÜ BAYRAM BAŞARAN 3314630
3312377
5363637229
YUKARI SAYIK KÖYÜ H.İBRAHİM YALÇIN 3314799 5323446782

     
Reklam
 
GÜNCEL SAAT
 

kraloyun
NAMAZ VAKİTLERİ
 
GÜNCEL GAZETELER
 
Gazeteler
SON DAKİKA HABER


 
= BOLUDAN GÜNCEL HABERLER =
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
suloaycan.tr.gg web sitesine hoş geldiniz!

http://suloaycan.tr.gg suloaycan@mynet.com suloaycan@hotmail.com